ฉากกั้นห้อง ฉากกั้นห้องกระจก รางม่านห้องน้ำ ผ้าม่านห้องน้ำ
ทำจากวัสดุ พีวีซี เหมาะสำหรับตกแต่ง สามารถตกแต่งด้วยช่องกระจกอะคิลิค  
หรือจัดแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนตามที่ต้องการ เพื่อให้แสงรอดผ่านได้